HUUR- EN BOEKINGSVOORWAARDEN VILLA VELDZICHT

Solveldweg 9, 3384 Attenrode-Wever

1. Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Neem ze daarom zorgvuldig door.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-3384 Attenrode-Wever, Solveldweg 9 en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

2. Boeken

U kunt telefonisch of via mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend, na het betalen van de waarborg is de boeking definitief en zijn de boekingsvoorwaarden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen:

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Voor alle boekingen geldt:

Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de waarborg van 500 euro betaald te worden om de boeking definitief te maken.

Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode moet de huur voldaan zijn.

Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + de waarborg van 500 euro in één keer te betalen.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren en de annulatievoorwaarden zijn dan van kracht.

3. Prijzen

De prijzen zijn inclusief kosten, met uitzondering van het opladen van een elektrische wagen. Er is een laadpaal op de parking, die werkt met een badge (te vragen bij aankomst). Het verbruik van de laadpaal wordt apart afgerekend.

Opgelet: Een wagen opladen aan een gewoon stopcontact is niet toegelaten, er wordt in dat geval een forfait van 50 euro/dag aangerekend.

4. Annuleren

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht:

Annulering door de huurder

Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvangt u een annuleringsbevestiging.

Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten de waarborg van 500 euro.

Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom. De waarborg wordt samen met de helft van de huursom terugbetaald.

Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom. De waarborg wordt samen met 25% van de huursom terugbetaald.

Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.  Alleen de waarborg wordt terugbetaald.

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de verhuurder dwingen tot annulering doordat er een ernstig gebrek aan de woning is of door een gebeurtenis in de privésfeer, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en de eigenaar zal het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag. Indien de verhuurder zich genoodzaakt ziet de boeking te annuleren omdat de huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt of als er misbruik is, dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden en heeft de huurder geen recht op een schadevergoeding.

5. Verplaatsen

Een verblijf verplaatsen naar een andere periode is eventueel mogelijk na overleg met de eigenaar. Een verplaatsing moet dezelfde waarde hebben (zelfde seizoen/aantal personen/duur van het verblijf).

Een eventuele meerprijs (ander seizoen, ander kalenderjaar/aantal personen/duur van het verblijf) wordt aangerekend.

Een verblijf kan maximaal één keer verplaatst worden.

6. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

Het vakantiehuis dient door de huurder en zijn medehuurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond (als een goede huisvader), met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade of overlast die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Na 22 uur moet het rustig zijn om de rust van de buren te respecteren.

Het is verboden om een vuurtje te maken in de tuin.

Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten, fuiven of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur en eventuele schade/meerprijs voor het poetsen wordt aangerekend.

Het is verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

Huisdieren (met uitzondering van assistentiehonden) worden niet toegelaten tot de woning.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt of dat er activiteiten zijn, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten of feesten. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele geluidsoverlast of andere hinder door derden.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig maar wel bereikbaar tijdens de kantooruren..

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Leuven.

7. Huisdieren

Huisdieren (met uitzondering van assistentiehonden) zijn niet toegelaten in de woning en de tuin.

8. Maximaal aantal personen / Extra personen

In de woning mogen maximaal 10 personen logeren en er mag maximum één kind jonger dan twee jaar bovenop de 10 personen verblijven. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden.

Voor kinderen < 2 jaar die op de kamer van de ouders slapen, wordt een vergoeding van 15 euro/nacht/kind aangerekend.

Bij het boeken moet de prijs voor het het correcte aantal personen worden aangevraagd. Extra personen of kinderen < 2 jaar die buiten medeweten van de verhuurder verblijven, zijn niet toegestaan.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering. Het maximum aantal personen dient dus altijd gerespecteerd te worden.

Extra personen die een dag verblijven zonder overnachting en gebruik maken van de faciliteiten (zwembad, infraroodcabine, douches, …) zijn niét toegelaten.

Onderverhuren is niet toegestaan.

9. Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren te respecteren. Het is prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven, daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Aankomstuur: de vakantiewoning is beschikbaar vanaf 16:00 op de dag van aankomst.

Vertrekuur: elke vrijdag of maandag uiterlijk om 10u, op zondag tussen 16 en 17 uur.

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg en mits een meerprijs.

Een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg en mits een meerprijs.

10. Zwembad

Het zwembad bevindt zich in de benedentuin en wordt gedeeld met de familie van de uitbater.

Het zwembad is geopend van mei tot september, afhankelijk van het weer. De dag- en nachttemperatuur moet voldoende hoog zijn om te kunnen verwarmen en bij regenweer wordt het rolluik gesloten om de waterkwaliteit te beschermen.

Het gebruik van het zwembad is inbegrepen in de huurprijs, maar er worden geen externe gasten toegelaten.

Zwemmen is geheel op eigen risico van de gasten. De uitbater is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene of tenminste onder toezicht staan van een volwassene.
Het zwembad is over de hele lengte 1m50 diep en daarom niet geschikt voor personen die niet (goed) kunnen zwemmen.
Het is tevens verboden te duiken in het zwembad.

Het waterniveau wordt steeds aangevuld voor uw aankomst en zo nodig aangevuld tijdens uw verblijf. Het water moet voldoende hoog staan om het rolluik te laten functioneren. Bij overmatig waterverbruik (vanaf 2 aanvulbeurten/midweek en 3/week) wordt 20 euro/aanvulbeurt aangerekend.

De gast is verplicht een badlaken te gebruiken, niét de handdoeken van de badkamers.  Badlakens kunnen bij de uitbater gevraagd worden (€2/stuk) of zelf meegebracht worden.

Het is strikt verboden om glaswerk en glazen flessen aan het terras rond het zwembad of ín het zwembad te gebruiken! Dit omwille van de veiligheid. Het leegpompen en opnieuw vullen van het zwembad omwille van glasscherven, is voor rekening van de huurder.

Er mag ook niet gegeten worden ín het zwembad, dit omwille van de hygiëne.

Het rolluik van het zwembad wordt door de uitbaters geopend en gesloten. Er mag niet manueel aan geduwd of getrokken worden. Opgelet: bij veel drukte in het water, kan het rolluik ontregeld raken. Meld dit aan de uitbater, het rolluik moet dan opnieuw gekalibreerd worden.

Toegang tot de technische ruimte is strikt verboden.

Stelt u gebreken aan het zwembad vast die uw veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen of twijfelt u aan de veilige staat van de installatie, meld dit dan meteen en ga niet in het
zwembad.

11. Einde van het verblijf en schoonmaak

Einde van het verblijf

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf.

Dit houdt in:

De woning volledig opruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, gebruikt speelgoed opruimen, vuilnisbakken leegmaken, het aanrecht opruimen, de koelkasten en diepvriezer leegmaken, de afwas doen en de schone vaat in de kast te zetten, … Ook de bbq moet schoon (!) achtergelaten worden.

Alle vuilbakken (groot en klein) moeten leeggemaakt worden, de vuiniszakken mogen in de fietsenstalling of buiten klaargezet worden.

Het linnengoed van de bedden en de badkamers moet in de  linnenzakken gestopt worden en klaargezet in de gang. Het keukenlinnen mag in de keuken in de pompbak achtergelaten worden.

De vakantiewoning dient bezemschoon achtergelaten te worden.

Indien de woning en/of tuin echter in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 35 euro/uur.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en alle ramen en deuren te sluiten.

De waarborg wordt terugbetaald aan de huurder binnen de week na het beëindigen van het verblijf, doch enkel indien aan al deze eisen wordt voldaan:

 • Er werd geen schade aangericht aan de woning of de inboedel
 • Er was geen inbreuk vanwege illegale activiteiten, huisdieren, onderverhuur of
  bestelde diensten tijdens het verblijf
 • De woning werd opgeruimd, al het afval werd opgeruimd en gesorteerd en alle gebruikte keukenspullen werden schoongemaakt en opgeruimd
 • Alle sleutels werden achtergelaten en de badge van de laadpaal en de afstandsbediening van het zwembadrolluik indien van toepassing
 • Geen bed- of badlinnen dat beschadigd of ontvreemd werd
 • Geen sprake van een te vroege aankomst of te laat uitchecken
 • De huurder is niet uit de accommodatie gezet door de verhuurder of de politie
 • Als één van deze gevallen zich wel voordoet, dan wordt de waarborg ingehouden ter vergoeding van en ten belope van het bedrag van de schade.
  Gaan de schadebedragen het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende schadevergoeding te betalen.
  Wanneer alles in goede orde werd achtergelaten en er geen schade werd geconstateerd, dan wordt de waarborgsom (zoals vermeld in de boekingsmail) via bankoverschrijving geretourneerd.
 • Klachten in verband met bestaande schade dienen  geuit te worden en minstens binnen de 6 uur na aankomst van de huurder. Klachten dienen gemeld te worden bij de verhuurder.
  De door de huurder aangebrachte schade dient aan de verhuurder gemeld te worden. Doet de huurder dit niet en stelt de verhuurder na het vertrek van de huurder toch schade vast, dan dient de huurder zich neer te leggen bij de schadebepaling vanwege de verhuurder.
  Indien de huurder iets breekt of stuk maakt, is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de verhuurder. Zo kan de verhuurder vaststellen over welke schade het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.

12. Huisvuil sorteren

Het huisvuil moet gesorteerd worden.

Groente- en fruitafval in de groene container.

Plastiek, metaal en drankkartons in de blauwe PMD-zak.

Papier en karton apart in de voorziene papaierbak.

Glas apart in de voorziene glasbak. Er zijn glascontainers in de Grotestraat in Glabbeek, op de parking tegenover de Spar.

13. Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt.

Het badlinnen dient enkel voor gebruik in de badkamer, niet aan het zwembad.

Bij het einde van het verblijf verzamelt de huurder het gebruikte bed- en badlinnen in de voorziene linnenzakken.

14. Waarborg

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf  geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan.  Bij een ongeluk(je) neemt u contact op met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 15.04.2023.
Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Villa Veldzicht!

Gegevens verhuurder:

Liesbet Das,
Solveldweg 11
3384 Attenrode-Wever
info@villaveldzicht.be