HUUR- EN BOEKINGSVOORWAARDEN VILLA VELDZICHT

Solveldweg 9, 3384 Attenrode-Wever

1. Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te B-3384 Attenrode-Wever, Solveldweg 9 en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

2. Boeken

U kunt telefonisch of via mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betalingen:

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom (afgerond naar een rond getal) te gebeuren.

Het restant van de huursom + een waarborg van 300 euro dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Voor boekingen vanaf 2022 geldt:

Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de waarborg van 500 euro betaald te worden

De huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + de waarborg van 500 euro te betalen.

Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden beschreven in zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder

Annuleringen moeten per e-mail aan de eigenaar worden doorgegeven, daarna ontvangt u een annuleringsbevestiging.

Procedure tot 31/12/2021:

Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten de aanbetaling van de huursom.

Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.

Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.

Procedure voor boekingen vanaf 2022:

Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten de waarborg (500 euro).

Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.

Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.

Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Wij raden huurders aan om altijd een aangepaste annulatieverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering doordat er een gebrek aan de woning is, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Annulering door Covid-19  (van toepassing op alle reservaties gemaakt na 14/03/2020)

Voor gasten uit België:

 • Indien de overheid beslist dat vakantiewoningen gesloten moeten worden of reizen binnen België verbiedt op het moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.
 • Indien de overheid regels oplegt waardoor een verblijf niet meer toegelaten is voor het reisgezelschap op moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.
 • Opgelet: indien een boeking gemaakt wordt die in strijd is met de op dat moment geldende maatregelen, kunnen deze niet ingeroepen worden om de boeking later alsnog te annuleren. Een verplaatsing kan wel.
 • Indien het verblijf geannuleerd moet worden door een Covid-19 besmetting of quarantaine, valt dit niet onder deze speciale omstandigheden en gelden de normale modaliteiten (zie hierboven). De reiziger kan zich hiervoor wel laten indekken door een reisannulatieverzekering.
 • Indien er geannuleerd wordt omwille van andere redenen, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

Voor gasten uit buitenland:

 • Indien de Belgische overheid beslist dat vakantiewoningen moeten gesloten worden op het moment van check-in, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% terugbetaling van hetgeen reeds door gast werd betaald.
 • Indien de Belgische overheid reisbeperkingen oplegt op het moment van check-in waardoor het voor de buitenlandse reiziger niet mogelijk is om België binnen te komen, dan kan het verblijf kosteloos verplaatst worden binnen de beschikbare periodes (tot 2 jaar na de boekingsdatum) en voor een gelijke waarde of  is er 100% refund van hetgeen reeds door gast werd betaald.
 • Opgelet: indien een boeking gemaakt wordt die in strijd is met de op dat moment geldende maatregelen, kunnen deze niet ingeroepen worden om de boeking te annuleren!
 • Indien door reisrestricties in het land van herkomst van de gast op het moment van de check-in niet naar België kan worden gereisd, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).
 • Indien het verblijf geannuleerd moet worden door een Covid-19 besmetting of quarantaine, valt dit niet onder deze speciale omstandigheden en gelden de normale modaliteiten (zie hierboven).  De reiziger kan zich hiervoor wel laten indekken door een reisannulatieverzekering.
 • Indien er geannuleerd wordt omwille van andere redenen, dan gelden de normale annulatievoorwaarden (zie hierboven).

3. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

De huurders zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke coronamaatregelen.

Het vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.

Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin.

Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten, fuifen of vrijgezellenavonden te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Roken: Het is verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

Huisdieren worden niet toegelaten tot de woning.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De (hoofd)boeker is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of
door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek
geconstateerd worden.
De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een
aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning.

De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig maar wel bereikbaar tijdens de kantooruren..

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Leuven.

4. Maximaal aantal personen /Extra personen

In de woning mogen maximaal 10 personen verblijven. Dit aantal mag niet overschreden worden.

Een kind jonger dan 2 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld, maar dient wel te worden gemeld.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen welkom mits voorafgaand overleg. Indien zij blijven logeren, dient er een toeslag betaald te worden. Extra personen die buiten medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

Extra personen die een dag verblijven en gebruik maken van de faciliteiten (douches, infaroodcabine, zwembad, …) zijn niét toegalaten.

Onderverhuren is niet toegestaan.

5. Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.

Vertrekuur: elke vrijdag of maandag tot 10u, op zondag of feestdag tot 16 uur.

Een verlengd verblijf is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg.

Een late check-out is eventueel mogelijk mits beschikbaarheid en mits overleg.

6. Zwembad

Het zwembad bevindt zich in de benedentuin en wordt gedeeld met de familie van de uitbater.

Het zwembad is geopend van april tot oktober, afhankelijk van het weer. De dagtemperatuur moet voldoende hoog zijn en bij regenweer wordt het rolluik gesloten om de waterkwaliteit te beschermen.

Het gebruik van het zwembad is inbegrepen in de huurprijs, maar er worden geen externe gasten toegelaten.

Zwemmen is geheel op eigen risico van de gasten. De uitbater is niet verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene of tenminste onder toezicht staan van een volwassene.

Het zwembad is over de hele lengte 1m50 diep en daarom niet geschikt voor personen die niet (goed) kunnen zwemmen.
Het is tevens verboden te duiken in het zwembad.

Het waterniveau wordt steeds aangevuld voor uw aankomst. Bij overmatig waterverbruik (nodig om meer dan 2x/week of 1x/weekend aan te vullen), wordt 50 euro/aanvulbeurt aangerekend.

De gast is verplicht een badlaken te gebruiken, niét de handdoeken van de badkamers.
Badlakens kunnen bij de uitbater gevraagd worden (€2/stuk) of zelf meegebracht worden.

Het is strikt verboden om glaswerk en glazen flessen aan het terras rond het zwembad of in het zwembad te gebruiken, dit omwille van de veiligheid. Er mag ook niet gegeten worden ín het zwembad, dit omwille van de hygiëne.

Het rolluik van het zwembad wordt uitsluitend door de uitbaters geopend en
gesloten.  Er mag NOOIT manueel aan geduwd of getrokken worden. Toegang tot de technische ruimte  is strikt verboden.

De gasten moeten de ruimte rond het zwembad en het terras in een propere staat achterlaten en aangifte doen van elke aangerichte schade en deze schade vergoeden.

Stelt u gebreken aan het zwembad vast die uw veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen,
of twijfelt u aan de veilige staat van de installatie, meld dit dan meteen en ga niet in het
zwembad.

7. Einde van het verblijf en schoonmaak

Einde van het verblijf

Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf.

Dit houdt in: de woning volledig opruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, gebruikt speelgoed opruimen, vuilnisbakken leegmaken, het aanrecht opruimen, de koelkasten en diepvriezer leegmaken, de afwas doen en de schone vaat in de kast te zetten, … Ook de bbq moet schoon achtergelaten worden. Het linnengoed van de bedden en de badkamers moet in de  linnnezakken gestopt worden en klaargezet in de gang.  De vakantiewoning dient netjes (bezemschoon) achtergelaten te worden.

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30 euro/uur.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en deuren te sluiten.

7. Huisvuil sorteren

Het huisvuil moet gesorteerd worden. In de garage vindt de huurder een sorteerstation. Het glas en aardewerk is door de huurder zelf naar de glascontainer of containerpark te brengen.

8. Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt. Het badlinnen dient
enkel voor gebruik in de badkamer, niet aan het zwembad. Bij het einde van het verblijf verzamelt de huurder het gebruikte bed- en badlinnen in de voorziene linnenzakken.

9. Waarborg

De waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met bestaande schade worden aanvaard tot 6 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf  geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Meld ongelukjes spontaan.  Bij een ongeluk(je) neemt u contact op met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan er een oplossing gezocht worden die beide partijen kunnen aanvaarden.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 20.06.2021.
Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Villa Veldzicht!

Gegevens verhuurder:

Liesbet Das,
Solveldweg 11
3384 Attenrode-Wever
info@villaveldzicht.be